Orpheus et Euridice

Musik: Christoph W. Gluck
Regie: Birgit Scherzer
Bühne: Manfred Gruber
Kostüme: Alexandra Bentele

Aufführung am Tiroler Landestheater Innsbruck

Fotos: Rupert Larl / Innsbruck